Aktuální opatření proti šíření onemocnění COVID-19

Mimořádná opatření vyhlášená v souvislosi s epidemií koronaviru – co aktuálně platí na území České republiky

 

Nařízení  platná pro území hl. m. Prahy 

 Z nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy platí pro území hlavního města následující omezení: 

  • Mimořádné opatření č. 10/2020 – do odvolání s účinností ode dne 21. září 2020 platí na území hl. m. Prahy zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech s několika výjimkami.
  • Mimořádné opatření č. 11/2020 – ode dne 18. září 2020 od 18:00 hodin do 18. října 2020 platí na území hlavního města Prahy zákaz návštěv zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s několika výjimkami a přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení jen při splnění stanovených podmínek. 
  • Mimořádné opatření č. 12/2020 – ode dne 21. září 2020 do 31. října platí na území hl. m. Prahy zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob a  klinickou a praktickou výuku a praxi.