INFORMACE – stavební práce v ulici Remízková

Městská část plánuje v červnu 2024 opravu asfaltového povrchu v ulici Remízková v celé ploše vozovky. Půjde o odfrézování pěticentimetrové obrusné asfaltové vrstvy, rektifikaci šachet, kanálových vpustí a poklopů, novou obrusnou asfaltovou vrstvu ACO 11 v celé ploše a obnovu vodorovného dopravního značení. Tyto práce nebudou trvat déle než jeden týden.

Staré betonové obrubníky jsou na nejvíce exponovaných místech vylámané, proto v současné době probíhají přípravné práce a tyto obrubníky se mění za nové.