Elektronická podatelna

ELEKTRONICKÁ PODATELNA

Elektronická podatelna MČ Praha-Újezd:
e-podatelna@praha-ujezd.cz

Elektronická podatelna byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Podání bude předáno k vyřízení na příslušný odbor. Odpověď bude doručena na e-mailovou adresu, ze které byla zpráva odeslána (pokud neuvedete jinak).

 

Elektronická podatelna městské části Praha – Újezd přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Podání je považováno za podepsané, je-li zaručeným elektronickým podpisem podepsané celé e-mailové podání nebo alespoň jedna z příloh. Pokud je elektronický podpis v pořádku, předá podatelna podání příslušnému úředníkovi k vyřízení.

Na zprávy nepodepsané, infikované virem nebo vyhodnocené jako spam není zpráva o doručení odesílána.

Podání, které nebudou obsahovat platný elektronický podpis převezme zaměstnanec podatelny a předá ho k vyřízení, stejně jako předává papírová podání. Příslušný referent podání vyřídí a vyrozumí Vás o výsledku. Pokud bude nutné doložit některé náležitosti, budete vyzváni k osobní návštěvě.

 

Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese

e-podatelna@praha-ujezd.cz

 

Adresa umístění elektronické podatelny

Městská část Praha – Újezd
Úřad městské části
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic
Telefon a fax: 272 690 692, 272 690 545

 

Úřední hodiny

Nepřetržitý provoz.

 

Příjem a zpracování elektronického podání

Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis.

Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele e-mailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

 

Seznam povolených formátů datových zpráv

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
formát rtf, pdf, txt, xls, xlsx, jpg, jpeg, tif, gif, html, png, doc, docx, zip
Velikost příloh je omezena na 10 MB.

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno v tabulce budou bez otevření smazány. Na zprávy, obsahující propagační materiály a cenové nabídky, nebude elektronická podatelna reagovat.

 

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

CD, DVD, Flash disk (USB)
Elektronická podání na technických nosičích lze předávat do podatelny ÚMČ Praha – Újezd, a to v době od pondělí do čtvrtka:
Pondělí: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 17.00 hodin
Úterý: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 15.00 hodin
Středa: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 hodin, 12.30 – 15.00 hodin

 

Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu info@praha-ujezd.cz.