Rok 2022

Informace č. 5/2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

– jaký je celkový počet zaměstnanců úřadu ke dni podání žádosti

odpověď: 4

– jaký je mezi nimi podíl mužů a žen

odpověď: 1 muž, 3 ženy

– kolik z výše uvedeného počtu zaměstnanců je starobních důchodců

odpověď: 0

– kolik zaměstnáváte osob se zdravotním postižením

odpověď: 0

 

Informace č. 4/2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

– k jakému datu byla zřízena veřejná kanalizace a veřejný vodovod na katatrálním území Újezd u Průhonic, resp. zda k datu 30. 6. 1965 v daném místě existovala veřejná kanalizace a veřejný vodovod

odpověď: k datu 30. 6. 1965 na katastrálním území Újezd u Průhonic neexistovala veřejná kanalizace ani veřejný vodovod

 

Informace č. 3/2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Disponuje váš úřad městské části bezbariérovými byty?
  odpověď
  : městská část Praha-Újezd nemá ve své správě žádný bezbariérový byt
 2. Plánujete výstavbu bezbariérových bytů pro vaše občany?
  odpověď: městská část Praha-Újezd neplánuje výstavbu bezbariérových bytů
 3. Pokud bezbariérové byty nemáte, jak řešíte situaci zajištění bydlení obyvatel se zdravotním postižením?
  odpověď: ze strany obyvatel městské části Praha-Újezd neevidujeme žádný požadavek na zajištění bezbariérového bytu

Informace č. 2/2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. V rámci pozitivního rozhodnutí došlo k odstranění kolika stromů z území městské části?

odpověď: v rámci pozitivního rozhodnutí došlo ke kácení 40 stromů

2. Na základě rozhodnutí viz bod 1. bylo rozhodnuto o náhradní výsadbě kolika stromů?

odpověď: bylo rozhodnuto o náhradní výsadbě 0 stromů

3. Jaký počet stromů byl odstraněn bez příslušného povolení?

odpověď: bez povolení bylo pokáceno 0 stromů

4. Jaký počet nové výsadby stromů je evidován, a to nezávisle na bodu 2.?

odpověď: bylo vysázeno 52 stromů

 

Informace č. 1/2022

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Zda městská část v říjnu 2021 odebírala na některém z městských/obecních majetků energie od některé z následujících společností:

– Bohemia Energy entity, s. r. o.

– Comfort Energy, s. r. o.

– Europe Easy Energy, a. s.

– X Energie, s. r. o.

2. Zda a pokud ano, pak které příspěvkové organizace odebíraly v říjnu 2021 energie od některé z následujících společností:

– Bohemia Energy entity, s. r. o.

– Comfort Energy, s. r. o.

– Europe Easy Energy, a. s.

– X Energie, s. r. o.

Odpověď:

Městská část Praha-Újezd odebírala v říjnu 2021 energie na některém svém majetku od společnosti Bohemia Energy entity, s. r. o.

Příspěvkové organizace zřízení městskou částí Praha-Újezd neodebíraly v říjnu 2021 energie od žádné z výše uvedených společností.