Rok 2022

Informace č. 1/2022

Žádost poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Zda městská část v říjnu 2021 odebírala na některém z městských/obecních majetků energie od některé z následujících společností:

– Bohemia Energy entity, s. r. o.

– Comfort Energy, s. r. o.

– Europe Easy Energy, a. s.

– X Energie, s. r. o.

2. Zda a pokud ano, pak které příspěvkové organizace odebíraly v říjnu 2021 energie od některé z následujících společností:

– Bohemia Energy entity, s. r. o.

– Comfort Energy, s. r. o.

– Europe Easy Energy, a. s.

– X Energie, s. r. o.

Odpověď:

Městská část Praha-Újezd odebírala v říjnu 2021 energie na některém svém majetku od společnosti Bohemia Energy entity, s. r. o.

Příspěvkové organizace zřízení městskou částí Praha-Újezd neodebíraly v říjnu 2021 energie od žádné z výše uvedených společností.