HASIČSKÁ ZBROJNICE

Slavnostní otevření

Městská část Praha – Újezd ve spolupráci s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů ve čtvrtek 7. února 2019 slavnostně zahájila provoz nové hasičské zbrojnice v ulici Nad Statkem. Pásku společně se starostou přestřihl první náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček a ředitel Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy brigádní generál Roman Hlinovský. Pozvání na tuto slavnostní akci také přijali první náměstek policejního prezidenta plukovník Martin Vondrášek, ředitel OŘ Městské policie Prahy 11 Petr Schejbal společně se svým zástupcem Janem Barchánkem, starostové obcí Průhonice a Čestlice, starostové městských částí Praha 11, Praha-Dubeč, Praha-Kolovraty a Praha-Libuš. Dále byli přítomni velitelé Jednotek sboru dobrovolných hasičů a starostové Sboru dobrovolných hasičů z městských částí hl. m. Prahy, místostarostky městské části Praha-Újezd Jana Draštíková a Hana Petrová, ředitelka Základní školy Ke Kateřinkám Blanka Janečková, kronikář SDH Praha-Újezd Alexandr Kanócz, a mnoho dalších.

 

Historie výstavby zbrojnice

Výstavba hasičské zbrojnice byla zahájena v jarních měsících roku 2018. Stavba probíhala v režii vybraného zhotovitele, kterým byla firma STAVEKO, spol. s r. o., za vysoutěženou cenu 23 mil. Kč s DPH. Stavba probíhala dle projektové dokumentace a harmonogramu bez velkých komplikací a potíží při samotné realizaci, a tak na konci roku 2018 byla úspěšně zkolaudována. Stavba je navržena jako nízkoenergetická, její součástí je i cvičná věž. Objekt zbrojnice již slouží sboru dobrovolných hasičů, kteří se dočkali vhodných prostor pro svou činnost a výcvik jednotky, na cvičné věži zdokonalují svou fyzickou zdatnost. Přízemí budovy je rozděleno na dvě části, jednu část využívají zaměstnanci údržby městské části pro umístění veškerého technického vybavení a druhá část je určena jako zázemí pro hasiče – parkování vozů, umístění potřebného vybavení a oblečení. V patře budovy jsou sociální a úklidové místnosti, kancelář pro velitele hasičů a velká společenská místnost, která je využívána našimi mladými hasiči k pravidelným setkáním a jednotkou se sborem hasičů ke školení a odborné výuce. Stavba zbrojnice, včetně pozemku, byla v lednu 2019 na zasedání zastupitelstva městské části předána formou výpůjčky k využívání sboru dobrovolných hasičů. Zároveň bylo zastupitelstvem schváleno založení nové společnosti Technické služby Újezd, s. r. o., která bude sídlit v hasičské zbrojnici. Společnost zahájí činnost na území městské části 1. května 2019.