Umístění laviček na Milíčovských kopcích

LISTOPAD 2007

Umístění laviček na ÚTUMu (Územní terénní útvar Milíčov)