Mlatová cesta v Milíčovském lese

BŘEZEN – ČERVEN 2009

Nový povrch lesní mlatové cesty od Milíčovského rybníka k ulici Josefa Bíbrdlíka