Mlatová cesta podél potoka z Černého rybníka

BŘEZEN 2012

Mlatová cesta podél potoka z Černého rybníka – obnova povrchu, zábradlí