Výstavba splaškové kanalizace v ulici Pod Napětím

LEDEN – BŘEZEN 2012

Výstavba splaškové kanalizace v ulici Pod Napětím