Investiční akce v roce 2014

Výstavba dřevěného altánu „u skály“ – březen 2014

Oprava křížku v Kateřinkách – květen 2014

Výstavba tenisových kurtů – červen 2014

Oprava povrchu chodníku  mezi ulicí Pod Napětím x Jižním Městem – srpen 2014

Instalace svodidel, Formanská ulice, výjezd z Kateřinek směrem na Újezd – srpen 2014

Informační panel rychlosti Formanská Kateřinky – září 2014

Tři nové autobusové zastávky – listopad 2014