Instalace svodidel, Formanská ulice, výjezd z Kateřinek směrem na Újezd