Výstavba dětského hřiště u tenisových kurtů v Újezdě