Asfaltové cesty na vrcholy Milíčovských kopců a mlatové cesty na vrcholech kopců včetně piknikového místa