Výstavba veřejného osvětlení na cestě vedoucí z nároží ulice Proutěná směrem na Jižní Město