Rekonstrukce Návesního rybníka včetně výkupu pozemků

V červenci roku 2019 byl vybrán zhotovitel stavby rekonstrukce Návesního rybníka, stavba započala v září, dokončena byla v jarních měsících rok 2020. Rekonstrukce spočívala v odvozu sedimentu, stavbě nového požeráku a bezpečnostního přelivu, opravě stávající kamenné hráze, umístění nového zábradlí a opevnění větší části břehů lomovým kamenem. Celková rekonstrukce vyšla na 9 mil. Kč.