Výstavba lanového hřiště

Na únorovém zastupitelstvu roku 2019 byla schválena dodávka a montáž lanových herních prvků na konci ulice Pastevců. Na herní prvky získala městská část dotaci z rozpočtu HMP ve výši 1 mil. Kč, ze kterých bylo vyčerpáno 997 tis. Kč. Realizace proběhla v průběhu jarních měsíců. V květnu 2019 bylo hřiště hotové a připravené pro děti a mládež.