Výstavba veřejného osvětlení na cestě vedoucí z náměstí Pod Platanem směrem na Jižní Město přes ulici Pod Napětím

Městská část nechala zpracovat projektovou dokumentaci na prodloužení veřejného osvětlení z náměstí Pod Platanem přes ulici Pod Napětím a dále přes louku směrem na Jižní Město. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, oddělením využití a správy objektů, byl následně vybrán dodavatel stavby a během léta 2019 bylo veřejné osvětlení zrealizováno.