Zahájení rekonstrukce rybníka Sukov

Během roku 2019 městská část nechala zpracovat aktualizaci projektové dokumentace na revitalizaci rybníku Sukov. Z aktualizace vyplynulo, že nebude potřeba zasahovat do stávající hráze a umísťovat do ní kapacitnější odtokové potrubí. Rekonstrukce obsahovala odtěžení bahna, jednalo se o cca 1 600 m3 sedimentu, prořez stávající zeleně, pokácení suchých stromů, umístění nového požeráku včetně betonování schodů a opravu stávajícího přelivového objektu. Po rozebrání opevnění z vegetačních tvárnic bylo dno a břehy ve stejném profilu opevněno kamennou rovnaninou s vyklínováním. Stavba byla realizována na přelomu roku 2020 a 2021.