Zahájení úpravy povrchu pod VVN – květnatá louka

Mezi Milíčovskými kopci a bytovými domy SKANSKA vznikla na přelomu let 2020 a 2021 květnatá louka. Velikost upravené plochy je cca 12 740 m2. Práce spočívaly ve vyřezání vybraných keřů, seštěpkování a odvezení dřevní hmoty, odstranění kořenů a vysetí osiva.