Lokální opravy chodníků v sídelní části Újezd

V ulici Na Formance zajistila městská část opravu zámkového povrchu kruhového chodníku. V rámci překládky zámkové dlažby byla výškově upravena víka kanalizačních otvorů, některé obruby a zatravňovací kostky. Dále byla zajištěna oprava několika lokálních propadlých míst v ulici Ke Mlýnu, chodníkový přejezd při ulici Na Vojtěšce, chodník mezi ulici Formanská x Pastevců a tři ekodreny v ulicích Formanská, Na Formance a Josefa Bíbrdlíka.