Výsadba stromů

V podzimních měsících roku 2021 se uskutečnila výsadba 40 kusů listnatých stromů a 20bm keřových skupin. Za účasti dobrovolníků se stromy vysadily na Milíčovských kopcích, v prostoru za hasičskou zbrojnicí, u hráze Návesního rybníka, v ulici Vodnická a Pastevců.