Úprava Kateřinského náměstí – navýšení počtu parkovacích míst a úprava parkoviště před bývalou restaurací U Srbů

MČ Praha-Újezd připravuje úpravu Kateřinského náměstí, kterou vzniknou dvakrát tři podélná parkovací místa v ulicích Remízková a U Louky. Souběžně dojde k přesunu přechodu pro chodce blíže k Formanské ulici a tím se uvolní prostor pro parkování dalších dvou osobních vozidel.

V Újezdě před bývalou restaurací U Srbů je v současné době zakázáno denní parkování osobních vozidel. Autobus, který zde stojí na konečné by bránil parkujícím vozidlům při výjezdu. Dá se zde parkovat pouze v nočních hodinách. Plánujeme  úpravu tohoto parkoviště, tak aby parkování i odjezd vozidel byl přímo z Formanské ulice, nezávisle na tom zda je autobus na konečné či nikoli. Zahájení prací druhá polovina října, ukončení do konce roku 2023.