Protihlukový val

Dokumentace EIA záměru „Újezd u Průhonic – protihlukový val“ (i všechny související kroky procesu EIA) jsou na veřejně přístupném portálu EIA

Informační systém EIA (cenia.cz)