OMEZENÍ NA KOMUNIKACI KE SPLAVU

Z důvodu výkopů pro pokládku kabelů PREdistribuce bude v termínu od 22.4.2024 do 10.6.2024 částečně omezen pohyb chodců po komunikaci Ke Splavu. Po celou dobu realizace bude zajištěn bezpečný koridor pro pěší o minimální šířce 1,5 metru, vchody do objektů budou opatřeny lávkami pro pěší. Výkopy přes vjezdy k nemovitostem budou realizovány po dohodě s vlastníky/nájemci, případně opatřeny lávkami do 3,5 t.