JARNÍ ZÁJEZD PRO SENIORY

Městská část pořádá ve čtvrtek 16. května 2024 pro seniory z naší městské části jarní zájezd na zámek Stekník a do Chrámu chmele a piva v Žatci.
Odjezd z újezdského náměstí bude v 7.20 hodin a z Kateřinského náměstí v 7.30 hodin. Cena zájezdu je 150 Kč, v případě zájmu o prohlídku expozic v Chrámu chmele a piva 260 Kč.
Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Úřadu městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465, tel. 272 690 692 nebo 737 213 255, a to nejpozději do úterý 7. května 2024.