Omezení úředních hodin od 12. 10. do 25. 10. 2020

V návaznosti na přijatá krizová opatření vlády ČR se dočasně omezují úřední hodiny Úřadu městské části Praha-Újezd s účinností od pondělí 12. 10. 2020 do pondělí 26. 10. 2020. Úřední hodiny budou pouze v pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a ve středu od 12:00 do 17:00 hodin.

I nadále trvá, že osobní návštěvu úřadu doporučujeme pouze v neodkladných případech a při vstupu do úřadu žádáme o zakrytí úst a nosu rouškou.

Děkujeme za pochopení.