Oznámení o honu na drobnou zvěř – 13. listopadu od 8.00 do 16.00 hodin

Myslivecký spolek Křeslice oznamuje, že se v sobotu 13. listopadu 2021 od 8.00 do 16.00 hodin uskuteční v honitbě Křeslice (tj. i na katastru Újezd u Průhonic)  ohlášený hon na drobnou zvěř.
V této souvislosti žádá návštěvníky přírody, aby v uvedený den omezili pohyb na honebních pozemcích (lesních i polních celcích) a dbali případných pokynů myslivců. Rovněž upozorňují chovatele domácích zvířat, aby je nepouštěli v době honu na honební pozemky.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.