Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu městské části

Úřad městské části Praha-Újezd oznamuje, že byl zpracován Závěrečný účet městské části Praha-Újezd za rok 2019. Dokument je k dispozici na elektronické úřední desce a k nahlédnutí v úředních dnech na úřadu městské části Praha-Újezd, odboru ekonomickém.

Připomínky k návrhu závěrečnému účtu mohou občané vyjadřovat písemně na adresu úřadu městské části do posledního dne zveřejnění (18. 5. 2020) nebo na ústně na veřejném zasedání zastupitelstva, kde bude závěrečný účet schvalován.