Pozvánka a návrh programu zasedání ZMČ Praha-Újezd – 30. 9. 2020

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Újezd se koná ve středu 30. 9. 2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice, ulice Nad Statkem.