Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pojmenování (název) životní situace

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.

 

Základní informace k životní situaci

Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Provozovatelé autovrakovišť potřebují získat přístupové údaje do systému evidence autovrakůPřístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Kontaktní místa Czech POINT mohou provést následující činnosti související s MA ISOH:

  • registrace a vydání přístupových údajů,
  • změna v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
  • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Pracovník kontaktního místa provádí kontrolu totožnosti žadatele pouze za účelem ověření, zda je daný žadatel oprávněn jednat za příslušnou instituci.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Statutární zástupce nebo živnostník.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro vydání přístupových údajů do MA ISOH musí žadatel předložit:

  • identifikaci provozovatele (identifikační číslo organizace),
  • platný doklad totožnosti,
  • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě, že se nejedná o statutární orgán provozovatele.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Sdělením potřebných údajů pracovišti Czech POINT.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad  městské  části  Praha-Újezd,  Kateřinské  náměstí  465/1,  v úředních   hodinách.

Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz nebo identifikační doklad cizince,  průkaz o povolení pobytu cizince.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou zapotřebí žádné formuláře.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem stanovena na 50 Kč. Poplatek se platí na místě v hotovosti. Na úřadu není možné platit platební kartou.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Po zaplacení stanoveného poplatku bude poskytnutý výstup vydán bezodkladně.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, definuje informační systém sledování toků vybraných autovraků pro evidenci přijatých autovraků

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.czechpoint.cz

Podrobnější informace o problematice autovraků jsou k dispozici na:  https://autovraky.mzp.cz/autovrak/