Výpis z bodového hodnocení řidiče

Pojmenování (název) životní situace:

Výpis z bodového hodnocení řidiče

 

Základní informace k životní situaci:

Tato služba umožňuje občanům zjistit na kontaktním místě veřejné správy stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O výpis může požádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žadatel se osobně dostaví na kontaktní místo veřejné správy Czech POINT.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha-Újezd, Kateřinské náměstí 465/1, v úředních hodinách. Po telefonické dohodě lze i mimo úřední hodiny.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Platný doklad totožnosti, tedy občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz nebo identifikační doklad cizince,  průkaz o povolení pobytu cizince.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou zapotřebí žádné formuláře.

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100 Kč a za každou další max. 50 Kč. Žadatel poplatek hradí přímo na kontaktním místě Czech Pointu.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení žádosti o výpis z bodového hodnocení řidiče nejsou stanoveny. Po zaplacení stanoveného poplatku bude výpis z bodového hodnocení řidiče vydán bezodkladně.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
  • Zákon č. 364/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.czechpoint.cz