Kontrola výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 22. 9. 2020 proběhla u městské části Praha-Újezd kontrola výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Protokol ze dne 6.10.2020 o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městské části Praha-Újezd na základě § 113 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v oblasti činností vykonávaných podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Zastupitelstvo městské části Praha-Újezd na svém zasedání dne 21. 10. 2020 přijalo usnesení ve kterém bere na vědomí výsledky kontroly dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které obsahuje protokol ze dne 6. 10. 2020 o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městské části Praha-Újezd a přijalo usnesení, ve kterém schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací.