Magistrát hl. m. Prahy – změny v systému svozu odpadu v Praze

 

a)  Směsný komunální odpad

b)  Bioodpad

c)   Zřízení domovního stanoviště a služba zanášky

 

a) Směsný komunální odpad

Co je nového v nakládání s komunálním odpadem v roce 2020?

 • Praha rozšiřuje služby v oblasti sběru bioodpadu o celoměstský nádobový svoz rostlinného bioodpadu. 
 • Rozšiřuje se počet domovních i venkovních stanovišť tříděného odpadu. 
 • Zvyšuje se poplatek za směsný komunální odpad (černé popelnice) o 30%.

Proč se černé popelnice zdražují?

Od roku 2005 byl poplatek stejný, přestože náklady na svoz a likvidaci narostly – spolu s průměrnou pražskou mzdou – víc než o třetinu. Zvýšení poplatku pouze dorovnává rozdíl skutečnými náklady obce na svoz a odstranění SKO a tím co se vybere na poplatku. I přes deklarovaná zdražení poplatku za odvoz směsného odpadu bude část nákladů na zajištění svozu a odstranění SKO i nadále hradit město. Navíc veškeré další služby spojené se zajištění svozu barevných kontejnerů, provozem sběrných dvorů, provozem kompostárny atd. jsou také plně hrazeny z rozpočtu města a občan může tyto obecní benefity využívat zcela zdarma.

Můžu přesto ušetřit?

Ano! Veškeré barevné popelnice na tříděný odpad jsou zdarma. Počet třídících hnízd se zvyšuje ve spolupráci s městskými částmi. Pořiďte si navíc hnědou nádobu na bioodpad za výhodných podmínek a pečlivým tříděním lze množství směsného odpadu snížit na úplné minimum. Nebude tedy potřeba mít černých popelnic tolik, tak velké a svážet je tak často.  

 Kolik bude stát nádoba na směsný komunální odpad?

Cena nádob na směsný komunální odpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu za měsíc v Kč
četnost/týden1x za 2 týdny1x týdně2x týdně3x týdně4x týdně5x týdně6x týdně7x týdně
70 litrů112199373
80 litrů112199368896
110 litrů1342424546678781 307
120 litrů1332424366558831 0431 2421 440
240 litrů2123947621 0781 4311 6712 0712 471
360 litrů3045551 0301 5031 9972 480
660 litrů5539981 8902 7823 673
1 100 litrů7701 3882 6013 8385 0605 9157 4589 001

 

b)  Bioodpad

Proč je sběr bioodpadu zpoplatněn?

Je potřeba říci, že město od 1.1.2020 přebírá do svého obecního systému již existující službu svozu bioodpadu rostlinného původu, kterou v Praze zajišťovaly svozové odpadové společnosti, zejména Pražské služby, a.s. Město se rozhodlo tuto službu převzít s tím, že zachová princip finanční spoluúčasti vlastníka nemovitosti, ale jen ve výši 50 % oproti ceně spol. Pražské služby pro rok 2019. Město tedy fakticky tuto službu zlevnilo o 50 % s tím, že ostatní náklady na svoz a další nakládání s bioodpadem uhradí ze svého rozpočtu. Zachování minimální finanční spoluúčasti je jistou podobou záruky, že služba bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou mít skutečný zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě. Primárním zájmem města je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného původu, neboť výsledné složení bude mít přímý vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem v rámci městského systému dále nakládáno. Pokud bude kvalita vysbíraného bioodpadu dobrá, bude přednostně využíván na kompostárnách v Praze a ve Středočeském kraji.

Kolik bude stát nádoba na bioodpad?

Cena nádob na bioodpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
četnost/týden1x za 2 týdny1x týdně2x týdně
120 litrů56112224
240 litrů90179359

Nádobu na bioodpady bude možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu. 

Proč jako živnostník budu platit stejnou cenu jako doposud?

Obec je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je následně i původcem vysbíraného bioodpadu a přebírá za něj zodpovědnost. Z toho důvodu můžeme nabídnout fyzickým osobám při převzetí systému pod město 50 % slevu. Živnostníci jsou dle zákona o odpadech sami původci odpadu, který vzniká při jejich činnosti a jsou povinni jej předávat odpovědné osobě. Jestliže při jejich činnosti vzniká bioodpad rostlinného původu, jsou povinni tento odpad předat oprávněné osobě, typicky svozové společnosti, a řídit se jejím ceníkem za danou službu.

Komu, kdy a jak budu nově platit svoz bioodpadu?

Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro, id DS 48ia97h.

Kdy mi nádobu na bioodpad přivezou?

Požadavek bude svozová společnost evidovat prostřednictvím změny Prohlášení plátce poplatku a bude mi dodána v co nejkratším termínu, který se bude odvíjet od logistických možností svozové společnosti.

Hnědou popelnici na rostlinný bioodpad už mám. Co přinese změna pro mě?

Převzetím služby pod správu města je pro vlastníky nemovitostí, tedy pro ty z vás, kteří již nyní využívají nádobu na bioodpad, cena služby svozu bioodpadu snížena o 50 % oproti cenám spol. Pražské služby, a.s. platným v roce 2019.  Ostatní náklady spojené se zajištěním nové služby budou hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožní objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. V ceně za svoz bioodpadu je kalkulováno rovněž i jedno umytí sběrné nádoby za rok.

Předpokládáme tedy, že službu svozu bioodpadu budete využívat i nadále ve zvýhodněném obecním režimu, neboť třídění bioodpadů má cenu!

Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat odděleně?

Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném komunálním odpadu je cca 20 % a tento podíl lze následně využít na kompostárně, kde řízeným procesem vzniká cenný kompost pro obohacení půdy živinami. V případě, že není bioodpad sbírán odděleně, končí bioodpad společně s ostatním směsným komunálním odpadem v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice), kde jeho potenciál není dostatečně využit.

Jaké další výhody pořízení hnědé nádoby má?

Další nespornou výhodou, kromě zhodnocení surovin pro výrobu kompostu, je snížení objemu směsného komunálního odpadu, s čímž souvisí i snížení počtu nádob na směsný komunální odpad, a tedy úspora nákladů vašich domácností. 

Jak si můžu zajistit hnědé popelnice?

O nádobu na bioodpad lze požádat osobní návštěvou příslušného kontaktního centra dle svozových společností, které svážejí odpad na území Vaší městské části.   

Svozová společnostKontaktní adresaTelefonemail
Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast APraha 1, Jungmannova 35/29284 09 15 01, 284 09 15 03, 284 09 84 48info@psas.cz ;

prohlaseni2@psas.cz

Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast APraha 6, Proboštská 1 284 09 14 26, 284 09 14 28 info@psas.cz ;

prohlaseni3@psas.cz

Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast A (pouze pondělí a středa 10 – 18 hod.)Praha 4, Antala Staška 80b 284 09 15 01, 284 09 15 03, 284 09 84 48  

info@psas.cz

Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast APraha 9, Pod Šancemi 444/1284 09 15 01, 284 09 15 03, 284 09 84 48 

info@psas.cz

Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast A (ZEVO Malešice)Praha 10, Průmyslová 615/32284 09 14 57, 284 09 14 58info@psas.cz; 

prohlaseni4@psas.cz

Ipodec – čisté město, a.s. pro svozovou oblast Praha 8, Troja Praha 8, Bešťákova 457/5 286 58 33 10 ipodec@mariuspedersen.cz
Komwag, a.s. svozová oblast Praha 2Praha 2, Perucká 2542/10 236 04 00 03 komwag@komwag.cz
AVE Pražské komunální služby, a.s. pro svozovou oblast BPraha 15, Pražská 1321/38a 296 33 99 17, 296 33 99 18 avepks.obchod@ave.cz

 

Svozová oblast A: Praha 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, Benice, Běchovice, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Klánovice, Koloděje, Kolovraty, Královice, Křeslice, Kunratice, Libuš, Lipence, Lochkov, Lysolaje, Nebušice, Nedvězí, Petrovice, Přední Kopanina, Řeporyje, Slivenec, Suchdol, Šeberov, Štěrboholy, Újezd, Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín.

Svozová oblast B: Praha 3, 9, 10, 14, 18, 19, 20, Březiněves, Čakovice, Dolní Chabry, Ďáblice, Satalice a Vinoř.

Provozní hodiny kontaktních míst svozových společností:

Pondělí8:00 – 18:00
Úterý8:00 – 17:00
Středa8:00 – 18:00
Čtvrtek8:00 – 17:00
Pátek8:00 – 15:00

 

Do popelnice na bioodpad patří?

Do popelnice na bioodpad patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
 • papírové proložky od vajec
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva

Co NEpatří do popelnice na bioodpad?

Do popelnice na bioodpad rozhodně NEpatří:

  • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
  • mléčné výrobky
  • vajíčka, včetně skořápek
  • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
  • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
  • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
  • jedlý olej a tuk
  • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
  • peří, chlupy, vlasy
  • uhynulá zvířata
  • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
  • nebezpečné odpady
  • obalové materiály
 • papírové kapesníky, ubrousky

 

c)  Zřízení domovního stanoviště a služba zanášky

Je možné u nás v domě zřídit stanoviště tříděného odpadu? Kolik to bude stát?

Ano, stačí pouze kontaktovat odbor životního prostředí na Vaší MČ, domovní stanoviště jsou standardně osazovány nádobami na papír, plast a sklo o objemu 120L či 240L, přičemž tato služba je poskytována bezplatně včetně odemykání a zamykání objektů, vynášení a zanášení těchto nádob až do vzdálenosti 50 m, přičemž každý schod je počítán jako 1 m.

Kolik bude stát zřízení domovního stanoviště?

Zřízení domovního stanoviště s nádobami na tříděný odpad je zdarma.

Mohu mít domovní stanoviště v rodinném domě?

Prozatím ne, domovní stanoviště by měly sloužit více bytovým jednotkám, aby byl svoz tříděného odpadu a jeho výtěžnost efektivní.

Proč v mém domě nemohu mít domovní stanoviště?

Odbor ochrany prostředí MHMP plánuje systematický rozvoj domovních stanovišť dle přiložené mapky, postupně tedy dochází k osazování domovními stanovišti i dále od centra Prahy, tzn. že pokud žijete v domě v okrajové části Prahy, domovní stanoviště u Vás budou zavedeny v nejbližších letech.

 

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Změny v odpadovém hospodářství2 MB