Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+

Dne 19.9.2022 byl Radou hl. m. Prahy schválen Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhá částpodpůrná opatření (usnesení č. 2529).

Akční plán, II. část, obsahuje podpůrná opatření, která byla vytvořena na základě dohody a vzájemné spolupráce členů Pracovní skupiny pro PZKO Magistrátu hl. m. Prahy, jejíž zástupci
odsouhlasili seznam plánovaných činností včetně harmonogramu a zodpovědnosti za řízení nebo součinnosti při naplňování jednotlivých stanovených úkolů. Podpůrná opatření obsahují opatření z oblastí omezení znečištění ovzduší ze stacionárních zdrojů, dopravy, zemědělství a ostatních zdrojů. Při návrhu jednotlivých úkolů Akčního plánu, II. části, byly zohledněny související strategické dokumenty hlavního města Prahy, především pak Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030 a Plán udržitelné mobility Prahy a okolí a další, s nimi související implementační dokumenty.
Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhá částpodpůrná opatření je zveřejněn na webových stránkách
Portálu životního prostředí MHMP https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/index.html, tak jako Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha, CZ 01 a Akční plán PZKO 2020+první částzávazná opatření.

Přílohy
#SouborVelikost souboru
1 pdf Akční plán k PZKO 2. část Podpůrná opatření14 MB