Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023

Od roku 1996 vyhlašuje hl. m. Praha každoročně Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. V současné době zabezpečuje agendu s ním spojenou oddělení péče o zeleň odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP). Za dobu existence tohoto dotačního programu bylo přiděleno celkem 409 840 792 Kč  a podpořeno 2491 projektů. Program je vyhlašován jako dvouletý.

Program pro rok 2023 (s ukončením realizace v roce 2024) byl vyhlášen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2788 ze dne 24. 10. 2022 (usnesení + příloha) a zveřejněn dne 31. 10. 2022, s přijímáním žádostí v termínu od 5. 12. 2022 do 9. 1. 2023 včetně. O poskytnutí dotace či nevyhovění žádosti rozhodne příslušný orgán HMP, a to nejpozději do 30. 6. 2023.

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete na webových stránkách hlavního města Prahy.