Svoz komunálního odpadu v nouzovém stavu

 Do odvolání, minimálně po dobu omezení volného pobytu a pohybu na veřejnosti na základě rozhodnutí vlády ČR, platí na území hlavního města Prahy následující omezení ve svozu odpadu:

1)      Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

2)      Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

3)      Provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, vybraní provozovatelé sběrných dvorů zachovali provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů:

Dobronická 892, Praha 4 ‐ Kunratice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

 V sudech 1488, Praha 16 ‐ Radotín, Technické služby Radotín, Po – Pá  8:00 – 11:00 hod., So  Zavřeno

 Chvalkovická 3, Praha 20 ‐ Horní Počernice, Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20, Po – Pá  9:00 – 16:00 hod., So  Zavřeno, Pouze po telefonické domluvě na tel. 281 924 959      

 Podnikatelská, Praha 21 ‐ Běchovice, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

 Teplárenská 5, Praha 14 ‐ Kyje, VS‐Ekoprag, s.r.o., Po – Pá  8:30 – 17:00 hod., So  Zavřeno

 Generála Šišky, Praha 12 – Modřany, Správa bytových objektů Praha – Modřany, Po – Pá  7:00 – 15:30 hod., So  Zavřeno

4)      Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení.

5)      Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.

6)      Svoz nebezpečného odpadu:
a) Stabilní sběr a svoz NO – služba dočasně přerušena do odvolání.

b) Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání.

c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.