II. kolo volby prezidenta ČR – informace o umístění volebních stanovišť a o telefonních číslech pro podání žádosti o hlasování do zvláštní volební schránky