Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 31 Z 3545/31, Z 3546/31, Z 3547/31 a Z 3548/31 ÚP SÚ hl. města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území