Oznámení o pokračování v řízení „Viladomy Kateřinky včetně komunikací a inženýrských sítí Praha, Újezd, Pastevců“ na pozemcích parc. č. 233/16, 233/33, 233/34 v KÚ Újezd u Průhonic