Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 Z 3521/28, Z 3525/28, Z 3531/28 a Z 3535/28 ÚP SÚ hl. m. Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území.