Rozhodnutí o umístění stavby nazvané č. stavby 40555 „Zaokruhování vodovodního řadu PRAHA VÝCHOD etapa 0001 – DN 800 – 2. část Pitkovice – Újezd u Průhonic“