Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – realizace nového dopravního značení a dopravního zařízení, při místní komunikaci II. třídy ul. Formanská, Praha 4