Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – realizace nového dopravního značení při komunikaci NN 3667, parc. č. 265/400 v k. ú. Újezd u Průhonic, u č. p. 439/52