Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, osazení přechodného dopravního značení za účelem akce „Den bez aut“.