Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu – osazení dopravního značení při místních komunikacích.