Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místních komunikacích II. a III. třídy, osazení dopravního značení za účelem výkopových prací – úprava STL plynovodů, v rámci akce „Stavební úpravy STL plynovodů Vodnická.