Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu při místních komunikacích – osazení dopravního značení