Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu při veřejně přístupné účelové komunikaci, situované na pozemku parc. č. 397