Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích, osazení nového dopravního značení „Bytový dům Formanská.