Veřejná vyhláška – Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů ÚP hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území